Byte av internet- och mejlleverantör

av Josef Lundman 2021-08-10

Föreningen byter internet- och mejlleverantör. Ny internetleverantör blir Bahnhof och mejl-servern kommer framöver att tillhandahållas av det Kramfors-baserade företaget Broadview.

Bakgrunden till bytet är att Telia sålt Riksnet till Halebop och att supporten i och med detta försämrats.

I och med bytet till Bahnhof som internetleverantör kommer även ansvaret för fiberkonvertrar att övertas av dem. Det innebär också att Bahnhof kommer att byta ut samtliga konvertrar. I samband med detta kommer även kopplingen att uppgraderas från 100 MB/s till 1 GB/s, dvs 10 gånger högre hastighet. I anslutna hyreslägenheter kommer hastigheten till enskilda lägenheter vara beroende på ledningarna inom fastigheten. Om nya ledningar ska dras bör de nya ledningarna åtminstone vara av typ Cat5e.

Bytet till Bahnhof beräknas vara klart 10 oktober.

Mejlservern kommer att portas över till Broadview under helgen 21-22 augusti. Mejladresserna kommer efter bytet fortsatt vara de samma. Webmailen kommer man då åt via https://webmail.broadview.se och nya lösenord kommer temporärt att tilldelas alla konton. Mer information om vad som behöver göras föra tt uppdatera lösenord och mejl-klienter skickas ut i separat utskick i samband med fakturan.