Årsmöte 2021

av Josef Lundman 2021-10-09

Ett preliminärt datum för föreningens årsmöte är satt till 2021-11-04. Mer detaljer om lokal och tid kommer senare.

UPPDATERING 2021-11-03:

Årsmötet hålls i Ålidhemskyrkans stora samlingssal kl 19.00

Förutom stadgemässiga årsmötesförhandlingar ges möjlighet att diskutera föreningens fortsatta verksamhet.

UPPDATERING 2021-12-17

Årsmötet hölls i Ålidhemskyrkans stora samlingssal. Detaljer från årsmötet återfinns i protokollet.

Mötesprotokoll