Årsmöte 2020

av Josef Lundman 2020-12-12

Årstmötet 2020 hölls 2020-09-30 i möteslokal Tranan, Mariehem. Detaljer från årsmötet återfinns i protokollet.

Mötesprotokoll