Om föreningen

Sofiehems antennförening startades ursprungligen på 90-talet som en förening för kabel-TV. I en central på Norra Gimonäsvägen 9C sattes det upp paraboler och antenner. Sedan drogs koaxialkabel över området och de flesta fatighetsägare grävde själva ner kabeln, även de som ej anslöt sig. Kostnaderna blev låga och nätet sköttes av en TV-tekniker vid namn Kvist, som hade en verkstad i källaren till Norra Gimonäsvägen 9C. För att nätet skulle fungera fanns en flertalet förstärkare utplacerade på olika fastigheter.

Omkring millennieskiftet utökades verksamheten så att föreningen även tillhandahöll internet via koaxialnätet. Hastigheten var då 2 - 5 Mbit/sek, en betydlig förbättning över telefonmodem med 57000 bps. År 2006 hade dock koaxialnätet gjort sitt. Dels började det bli mer allmänt med fiber och dels hade nätet på sina håll blivit skadat och behövt skarvas.

Föreningen beslutade då att anlägga eget fibernät, efter att ha konstaterat att det i längden skulle bli billigare för medlemmarna än att ansluta sig till Umeå Energis fibernät. I samband med detta ombildades föreningen till en ekonomisk förening.

Initialt levererades en uppkopplingshastighet på 100 Mbit/s i föreningens fibernät. År 2021 bytte föreningen internet leverantör till Banhof och i och med det bytet uppgraderades även hastigheten till 1000 Mbit/s.

Kontakt

Styrelse

Övriga representanter i föreningen