Välkommen till Sofiehems Antennförening

Sofiehems antennförening är en ekonomisk förening som tillhandahåller bredband och TV till anslutna fastigheter på Sofiehem i Umeå.

Sofiehems antennförening startades ursprungligen på 90-talet som en förening för kabel-TV. I en central på Norra Gimonäsvägen 9C sattes det upp paraboler och antenner. Sedan drogs koaxialkabel över området och de flesta fatighetsägare grävde själva ner kabeln, även de som ej anslöt sig. Kostnaderna blev låga och nätet sköttes av en TV-tekniker vid namn Kvist.

Föreningen beslutade i början av 2000-talet att anlägga eget fibernät som initialt levererade 100 Mbit/s till anslutna medlemmar. År 2021 byttes internetleverantör och i samband med det uppgraderades hastigheten till 1000 Mbit/s.